Novinky
Domů / Escape plan / LAFAYETTŮV ŽALÁŘ

LAFAYETTŮV ŽALÁŘ

LAFAYETTŮV ŽALÁŘ

  • Hráčů: 2-5
  • Cena: 900 – 1200 Kč
  • Délka hry: 60 minut
  • Obtížnost: neuvedeno
Přejít na stránku místnostiRezervovat místnost

Příběh

Lafayette a Olomouc

Koncem 18. století procházela Evropa obdobím bouřlivých změn. Byly zaváděny státní i církevní reformy, Evropa se začala propojovat se zámořím a jako nikdy předtím se rozvíjela úroveň vzdělání i věda. Zásadní změny ve společnosti provázely nepokoje, povstání a vyvrcholily Velkou francouzskou revolucí, která je vnímána jako přelomový bod evropských dějin. Jednou z hlavních postav a hybatelů té doby byl Gilbert du Motier, markýz de Lafayette, známý jako hrdina dvou kontinentů.

Gilbert du Motier, markýz de Lafayette

Francouzský osvícenský šlechtic, voják a generál se významně zapojil již do americké války o nezávislost, kde získal titul národního hrdiny, stal se členem zednářské lóže a jeho blízkými přáteli se staly osobnosti jako George Washington, Thomas Jefferson nebo Benjamin Franklin. Po triumfálním návratu do Francie se jako důvěrný přítel Robespierra, Dantona i Marata stal velitelem Národních gard a jeho zapojení do revoluce vyvrcholilo krvavým potlačením shromáždění na Martově poli. Protože Lafaytte hlasitě protestoval proti popravě krále, označil jej jakobínský parlament za zrádce a v roce 1792 byl zadržen a předán Rakušanům.

Lafayettovo věznění

Generál Lafaytte byl vězněn v dnešním Lucembursku, Německu a Polsku, než byl v květnu 1794 uvězněn v Olomoucké pevnosti. Jako prominentní, ale přísně utajovaný, vězeň obýval luxusně zařízenou celu a dostával dokonce tři zlaté denně. Sám Lafayette ve svých vzpomínkách napsal, že jej obtěžoval zápach ze stoky a časté vykonávání trestů na vojácích pod jeho okny. Po nějaké době mu také byly ze zdravotních důvodů dovoleny vyjížďky v kočáře. Na těch jej však kromě ozbrojeného doprovodu často hlídal i samotný velitel olomoucké pevnosti, generál Franz hrabě d’Arco. Přesto to byla právě jedna z projížděk, během které se Lafayette pokusil o útěk.

Lafayettovo osvobození

Na osvobození Lafayetta od počátku usilovně pracovali jeho přátelé i mocná zednářská lóže. Situaci zkomplikoval jeho převoz do Olomouce, kde byl držen v utajení (označován pouze jako „státní vězeň č.2). Vypátrat generála a pokusit se o jeho osvobození se měl pokusit německý lékař a dobrodruh Eric Bollmann. Tomu se podařilo zjistit, že velmi důležitá osoba je vězněna v Olomoucké pevnosti, kam ihned vyrazil. Zde se Bollmann seznámil s velitelem pevnosti a po nějaké době i s Lafayettovým ošetřujícím lékařem, ze kterého se mu lstí podařilo získat informaci, že vězeň číslo dvě je opravdu samotný generál. Po prozrazení lékař souhlasil, že Lafayettovi předá obyčejný pozdrav rychle napsaný na kus papíru. Netušil, že na papíru byla předem napsána zpráva neviditelným inkoustem.

Bollmann s Lafayttem podrobně naplánovali celý útěk. Skupinu doplnil ještě Američan Frank Huger, sluha Šramonský a kočí Brenda. Bollmann obstaral anglické jezdecké koně a v Hofu (dnes Dvorce) připravili povoz, nové oblečení a zásoby potřebné k útěku pěti osob. Ten byl naplánován během jedné ze zdravotních projížděk. První krok měl učinit samotný Lafayette tím, že odzbrojí strážného a získá jeho kord.

Bollman s Hugerem sledovali kočár už od chvíle, kdy do něj generál společně s ozbrojeným doprovodem nastoupili. Byli připraveni zasáhnout, jakmile se Lafayette zmocní zbraně. Ozbrojený doprovod se však nehodlal vězně vzdát tak jednoduše, jak spiklenci předpokládali. Zesláblému Lafayettovi se nejdříve nepodařilo získat kord a během šarvátky pak dokonce jeden z vojáků ukousl Lafayettovi článek prstu. Ve vyhrocené situaci došlo ke dvěma zásadním komplikacím. Lafayette zřejmě pochopil instrukci „Get to Hof“ (Jeď do Dvorců), jako „Get off“ (Utíkej) a navíc k útěku zvolil koně, který byl vycvičen pro jízdu se dvěma jezdci. Huger tak musel utíkat pěšky a byl zadržen jako první, Lafayetta chytili lstí nedlouho poté a nakonec byl dopaden i Bollmann.

Lafayetta přivítal zpátky ve vězení velitel pevnosti slovy „Darebáky, kteří se odvážili vás osvobodit, oběsíme pod Vaším oknem. Kdyby se nenašel kat, udělám to sám“. Poté byl Lafaytte uvězněn v nejtěžším žaláři, kde mu byly dokonce nasazeny okovy…

Úniková hra Lafayettův žalář

Vše, co jste až do této chvíle četli, je dobře zdokumentovaná historická skutečnost. A také je to chvíle, kdy začíná Vaše dobrodružství, při kterém navážete na osud neúspěšných zachránců gen. Lafayetta. Po neúspěšném pokusu o útěk jste se ocitli společně s přáteli v temném žaláři a v okovech. Za hodinu splní hrabě d’Arco svou hrozbu. Dokážete se do té doby osvobodit, nebo Vás zastihne kat ještě v žaláři?

Texty a obrázky převzaté z webu viz. výše. Pro aktuální nabídku a ceny, přejděte na web jednotlivých únikových her. V případě chyby nás kontaktujte.

User Rating: Be the first one !
Zábava
Propracovanost
Celkové hodnocení

About administrator

Check Also

Totalitní Československo od Escape Rooms Prague

Totalitní Československo Hráčů: 2-6 Cena: 1590 Kč Délka hry: 60 minut Obtížnost: 4 z 5 …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *